SVOBODNÁ ŠKOLA PRAHA

Spravujeme dění ve škole prostřednictvím celoškolního setkání a pracovních týmů

 

Vytváříme dětem prostor pro to, aby rozhodovaly o dění ve své komunitě prostřednictvím celoškolního setkání. Nabízíme dětem partnerskou spolupráci s dospělými v praktickém vedení a provozu školy (oblast PR, financí, provozního managementu, rozvoj leadershipu). V jednotlivých manažerských oblastech jsou zřízeny pracovní týmy, ve kterých se děti mohou libovolně angažovat.

 

Učíme se přijímat své potřeby a potřeby okolí, řešit konflikty a spolupracovat

 

Učíme děti řešit konflikty respektujícím způsobem prostřednictvím týmu řešení konfliktů a mediace. Konflikty vnímáme jako běžnou součást mezilidského soužití, která by neměla dlouhodobě ovlivňovat klima skupiny.

Podporujeme sebeřízené vzdělávání

 

Vytváříme podnětnou vzdělávací nabídku prostřednictvím kurzů a materiálního zázemí školy, kterou dítě může využít. Necháváme děti následovat svou vnitřní motivaci k činnostem bez podbízení a vnějšího motivování. Podporujeme reflexi vlastního učebního procesu dítěte tím, že se ptáme na jeho záměr před činností a na sebehodnocení výsledku činnosti.

Vytváříme agilní vzdělávací prostředí

 

Dítě se pohybuje ve vzdělávacím prostředí, které umožňuje v co nejširší možné míře iniciovat, realizovat a přijímat změny. V prostoru snižujeme bariéry, které by dětem bránili v manipulaci s předměty a pohybu. Rozvrh školy i harmonogram dne jsou flexibilní a dokážeme je přizpůsobit aktuálním potřebám skupiny i jednotlivců.

Myšlenku svobodné školy jsme z našich hlav do reality přenesli v roce 2016. Jakožto neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat rodiny v sebeřízeném vzdělávání.

Věříme totiž, že dětem lze důvěřovat. Jsou totiž plně kompetentní k tomu, aby rozhodovaly o svých životních cílech, řídily sebe a své vzdělávání.

 

Mezi naše inspirace patří svobodná demokratická škola Summerhill. Tu v roce 1921 založil Alexander Sutherland Neill a vtiskl do jejího ducha motto: “svoboda, nikoliv svévole.” Během dalších dvou let jsme čerpali konkrétní zkušenosti s provozem z konceptu Agile Learning Centers, který funguje nejen v USA, ale i v dalších státech po celém světě, i v Evropě.

  • Facebook - Bílý kruh

©2019 by Svobodná škola Praha.